TRONG LÚC KÝ GỬI HÀNH LÝ Ở SÂN BAY NẾU ĐÁP CÁNH, HÀNH LÝ CỦA TÔI BỊ LẠC THÌ LÚC ĐÓ TÔI PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ?

12

Th8
2021

TRONG LÚC KÝ GỬI HÀNH LÝ Ở SÂN BAY NẾU ĐÁP CÁNH, HÀNH LÝ CỦA TÔI BỊ LẠC THÌ LÚC ĐÓ TÔI PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ?

Đối với các trường hợp thất lạc hành lý tại sân bay, Quý khách vui long liên hệ nhanh nhất đến HDV theo đoàn hoặc SDT Hotline của Hải Vân Travel để chúng tôi hướng dẫn quy trình và thủ tục khai báo & nhận lại hành lý thất lạc tại các cơ quan có chức năng của Sân bay đến.