TRONG TÌNH HÌNH DỊCH THÌ CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOÀN HỦY VỀ COMBO, VOUCHER PHÒNG KHÁCH SẠN SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

05

Th8
2021

TRONG TÌNH HÌNH DỊCH THÌ CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOÀN HỦY VỀ COMBO, VOUCHER PHÒNG KHÁCH SẠN SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

Với tình hình dịch thì khi quý khách đã dặt dịch vụ theo combo thì đều sẽ được bảo lưu và dời chuyến đi đến một thời gian thích hợp trong năm 2021.

Còn về voucher thì các voucher sẽ luôn có hiệu lực áp dụng, nếu trường hợp quý khách hàng đã sử dụng voucher đặt phòng khách sạn mà dịch bệnh xảy ra thì dịch vụ đó sẽ được bảo lưu cho đến khi tình hình ổn lại trong 2021.