PHÒNG NHÂN SỰ

31

Th12
2020

PHÒNG NHÂN SỰ

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Chức danh: Quản Lí Nhân sự

THÁI ĐỘ HƠN TRÌNH ĐỘ

 

 

DƯƠNG VÕ TRỌNG KHANG

Chức danh: Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

HRBP – Không chịu được áp lực – Đừng mong có kim cương