PACIFIC AIRLINES

Lê Thị Hoài Phương

Giám Đốc Công Ty

Đỗ Quốc Khánh

Phó Giám Đốc Điều Hành

Phạm Thùy Ngọc Thạch

Trưởng Phòng Đối Ngoại

Trần Minh Trang

Trưởng Phòng Điều Hành

Trần Thị Mỹ Thắm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Hậu Cần và Thủ Quỹ

Dương Võ Trọng Khang

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

Trần Trà Ly

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Đoàn

Trần Phan Nhân

Phó Phòng Kinh Doanh Khách Đoàn

Võ Bảo Thiên

Trợ lý Giám Đốc