ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NHƯ NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NGỒI XE LĂN, NGƯỜI CẦN SỬ DỤNG OXY LIÊN TỤC… , CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO ? CÓ ƯU TIÊN GÌ ?

Lê Thị Hoài Phương

Giám Đốc Công Ty

Đỗ Quốc Khánh

Phó Giám Đốc Điều Hành

Phạm Thùy Ngọc Thạch

Trưởng Phòng Đối Ngoại

Trần Minh Trang

Trưởng Phòng Điều Hành

Trần Thị Mỹ Thắm

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Quản Lí Nhân Sự

Dương Võ Trọng Khang

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

Trần Phan Nhân

Phó Phòng Kinh Doanh

Võ Bảo Thiên

Chuyên Viên Phòng Khách Lẻ